Kven kan få Ole Vig-prisen?

Ole Vig-prisen skal gå til ein ungdom mellom 20 og 35 år som har gjort ein framifrå kulturell innsats i Ole Vigs ånd. Det gjeld ungdommar frå heile landet utan omsyn til politisk oppfatning. Ein Ole Vig-prisvinnar må ha gjort ein meir enn vanleg god innsatsinnanfor eitt eller fleire av desse områda:

– Folkeopplysningarbeid
– Kunst
– Kulturarbeid medrekna idrett